Нова редакція 2.0 "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України"

Нова редакція 2.0 "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" 09.11.2018

Вийшла нова редакція 2.0 програми "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України". Всі користувачі редакції 1.2 можуть перейти на нову редакцію 2.0 через оновлення конфігурації версії 1.2.46, при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються. Для користувачів, у яких встановлена більш рання версія конфігурації, необхідно попередньо виконати оновлення до версії 1.2.46. 

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 1.2

Підтримка редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" планується до 01.10.2019 року. До цієї дати будуть підтримуватися зміни законодавства, але розвиток функціональністю не передбачається. Рекомендуємо користувачам програми перейти на нову редакцію 2.0.

Нове в редакції 2.0 "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України":

Сучасний інтерфейс "Таксі":

 • великий шрифт;
 • збільшене робочий простір;
 • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
 • доступ до повнотекстовому пошуку, обраному, меню функцій і історії з будь-якого вікна;
 • зручний пошук в списках, управління пошуком;
 • можливість додати в обране як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.

Інтерфейс в закладках і окремих вікнах в редакції 2.0 не підтримується.

Функціональні опції

Настройками параметрів обліку (Головне - Налаштування - Параметри обліку) передбачено низку функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до видалення об'єктів конфігурації: при подальшому включенні функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються в інтерфейс.

Передбачені наступні функціональні опції:

 • Ведеться облік розрахунків у валюті.
 • Ведеться облік зворотної тари.
 • Ведеться облік бланків суворого обліку.
 • Ведеться діяльність за договорами комісії.
 • Ведеться роздрібна торгівля.
 • Ведеться виробнича діяльність.

Крім опцій, які визначаються параметрами обліку, передбачена опція "Використовувати кілька організацій". Опція включається, якщо в довіднику "Організації" (Головне - Налаштування - Організації) зазначено більше однієї організації. Якщо опція вимкнена, в документах користувач не вказує організацію - це завжди єдина організація інформаційної бази.

Банківські документи

Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються в журналі "Банківські виписки".

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжним дорученням, так і від банку, відповідно до платіжного ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" перетворені в документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на надходження грошових коштів" зберігаються для зворотної сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відбивається будь-яке списання грошових коштів: згідно і з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" перетворені в документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються для зворотної сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Облік біологічних активів

Реалізовані такі способи оцінки біологічних активів при вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання біологічних активів (спосіб ФІФО);

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку біологічних активів ведеться облік по партіях. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для товарно-матеріальних цінностей і біологічних активів, і для кожної організації.

Нумерація документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" змінився в порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створюваного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, перенесених з редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", в друкованих формах будуть відображатися правильно.

Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження в XML архівні регламентовані звітів (створені і збережені в редакції 1.2). Щоб скористатися цією можливістю, необхідно увійти в режимі Підприємства, використовуючи "Товстий клієнт (керований додаток)".

Все новини